Monitores de Glicemia

FREESTYLE FREEDMON LITE


SAIBA MAIS

FREESTYLE OPTIUM NEO H


SAIBA MAIS

FREESTYLE PRECISION PRO


SAIBA MAIS